Aktuality

Přinášíme Vám aktuality z dění v našem hotelu. Upozornění na akce v Písku.

Hrad Zvíkov

29.11.2017

Hrad Zvíkov vyrůstá z kamenného masivu nad soutokem Otavy a Vltavy. Krásné prostředí okolních lesů a velké vodní plochy přivádí denně mnoho návštěvníku. Nemalý podíl na atraktivním výletním místě má i soubor tajemných pověstí. Hrad Zvíkov si uchovává svou krásnou atmosféru po celý rok. Po dlouhém kamenném mostě se bezpečně dostanete k hradu i s […]

Kestřany

Kestřany využívají krásného prostředí podél toku řeky Otavy. Dlouhé louky jsou ideálním místem pro rodinný piknik nebo výlet na kole. V samotné obci na vás čeká unikátní dochované stavby hned dvou raně středověkých tvrzí. Obě tvrze jsou od sebe vzdáleny sotva několik desítek metrů, přesto jejich založení od sebe dělí řada let a také několik […]

Putimská kostnice

25.10.2017

Cesta do Putimi vás zavede směrem na jih, do oblasti s několika krásnými rybníky. Rovinný terén vám dopřeje krásné výhledy, můžete pozorovat přírodu, procházet se nebo vyrazit na kole. Obec Putim je menší vesnicí. Výraznou stavbou je kostel sv. Vavřince, který na sebe upoutá pozornost již z dálky. Patří mezi nejstarší sakrální stavy v okolí. […]

Malované kapličky v Albrechticích

11.10.2017

Albrechtice byly v držení několika šlechtický rodů. Postupem generací zažily časy jako vzrůstající městečko, bohužel po třicetileté válce se jejich vývoj vrátil k velikosti vesnice. Vždy však platili za velmi úpravné a malebné místo. Z jedné strany probíhá přirozená hranice tokem řeky Vltavy, z opačné strany se zvedá lesnatá oblast Píseckých hor. Zajímavé výletní místo […]

Židovský hřbitov v Písku

22.09.2017

Na severním okraji Písku můžete navštívit pietní místo spojené s historií židovské komunity. Původně velký hřbitov dnes zastupuje asi 60 dochovaných náhrobků nebo podstavců. Hřbitov byl založen již roku 1876 a v době největšího zastoupení obyvatel dosahoval značné rozlohy. Některé budovy byly zachovány až do 80.tých let, ke svému účelu hřbitov sloužil až do roku […]

Zemský hřebčinec Písek

15.09.2017

Dekrety z dob rakousko-uherského mocnářství zavazovaly šlechtické rodiny k vedení koňstva a jeho zušlechťování. Významné rody se aktivně podílely na plemenářském vývoji, zakládaly a držely rozsáhlé hřebčince. V Písku vás cesty můžou zavést ke krásnému příkladu, který spojuje lásku ke koním a zároveň profesionální výsledky. První zmínka o stanovišti hřebců v Písku pochází již z […]

Lázně Vráž

15.12.2016

Vráž u Písku lemují části chráněných krajinných oblastí Žlíbky, Dědovské stráně, Čertova hora a Hrby. Výlet tímto směrem tedy můžete plánovat jako krásnou vycházku do nedotčené přírody, ale i jako zajímavou projížďku na kole. Dominantou místa je však jistě novogotický zámek. Lobkowiczové jej založili jako své letní sídlo, nicméně díky své dokonalé poloze uprostřed zelené […]

Vesnice Putim proslavená Haškovým Dobrým vojákem Švejkem

Vesnice Putim vás nechá nahlédnout do historie a připomene dvě známá jména z naší literatury. Gotický kostel zasvěcený sv. Vavřincovi s přilehlou farou, hřbitovem a kostnicí patří mezi krásné ukázky dobové architektury. Hlavním lákadlem návštěvníků je však postava Švejka. Část jeho příběhu se odehrává právě zde, v Putimi. Vzpomeňte na nejednu historku a projděte se […]

Hrad Zvíkov

14.12.2016

Hrad Zvíkov patří mezi nejkrásnější památky v naší zemi. Hrad se tyčí na kamenném ostrohu a bdí nad soutokem Otavy a Vltavy. Ostatně Orlická přehrada vám dovolí prohlédnout si tuto památku i z další perspektivy. Výlet na hrad můžete zpestřit projížďkou po přehradě v parníku nebo půjčené veslici. Zvíkov byl založen Přemyslem Otakarem I. a […]

Mirotice – rodný dům malíře M. Alše s muzeem

Mirotice se mohou pochlubit dvěma významnými osobnostmi. Mikuláš Aleš, jeden z nejslavnějších českých umělců, se zde narodil a strávil důležitou část svého života. Statek, který jeho rodina původně vlastnila, byl bohužel zničen během 2. světové války, ale na jeho místě byla postavena hlavní budova znovu a v ní je dodnes uchováno muzeum věnované slavnému malíři. […]