Hrad Zvíkov

29.11.2017

Hrad Zvíkov vyrůstá z kamenného masivu nad soutokem Otavy a Vltavy. Krásné prostředí okolních lesů a velké vodní plochy přivádí denně mnoho návštěvníku. Nemalý podíl na atraktivním výletním místě má i soubor tajemných pověstí.

Hrad Zvíkov si uchovává svou krásnou atmosféru po celý rok. Po dlouhém kamenném mostě se bezpečně dostanete k hradu i s kočárkem. Příjemná procházka vás odmění nezapomenutelnými výhledy po celém obvodu obranné zdi. Část interiéru hradu je opravena, s průvodcem i samostatně si můžete prohlédnout kapli, hodovní síň i soukromé panské pokoje. Přístupná je i věž Markomanka.

Hrad byl založen Přemyslem Otakarem I., nicméně relativně záhy přešel do správy rodu Rožmberků. Mocný rod zvelebil sídlo, a opevnil jej natolik, že ustálo i dobívání husitských vojsk. Nicméně dalším během staletí pozbyl hrad svého významu, chátral a vyhořel. Poslední šlechtický rod, kterému Zvíkov náležel, Schwarzenbergové se zasloužili o jeho záchranu a výrazné opravy. I když jejich hlavním sídlem byl nedaleký zámek Orlík.
S hradem je spjata řada pověstí, od založení místa praotcem Čechem, který na ostrohu nechal postavit srub pro svou dceru, která od něj pro velkou lásku odešla. Až po zvíkovského raráška. V podhradí se v letní sezoně často objevuje oblíbená divadelní hra ve zpracování pro velké i malé diváky. Velkou neznámou jsou také zvláštní značky v kamenech na jedné z obvodových zdí. Mezi stavebními kameny jsou vyryté symboly, o jejichž významu nemají jasno ani historici. Vydejte se za poznáním a nechte na sebe působit tajemnou rozpustilou náladu. Gotická perla na březích Vltavy a Otavy čeká i na vás.

Při svých cestách po jihu Čech využijte příjemné ubytování v Písku v hotelu Buly.