Muzeum Božetice – muzeum mlynářství, pekařství a zemědělství

15.10.2018

Nedaleko Milevska můžete vyrazit po stopách starých řemesel. Naučný a
zároveň zábavný výlet si užije celá rodina. V rekonstruovaném mlýně V
Božeticích vás přenesou o sto let zpátky a ukážou, jak dlouhá a náročná
cesta vedla k potravinám, které dnes běžně a jednoduše kupujeme.

Mlynářem na zkoušku

Říčka Smutná a její okolí tvoří romantickou kulisu. Po exkurzi můžete
využít krásné louky a uspořádat malý piknik. Nebo nechat děti volně
vyběhat. Mlýn nabízí prohlídku uvnitř i zvenčí objektu a respektuje moderní
nároky návštěvníků. Nechá vás nahlédnout do zákoutí, osahat a vyzkoušet si
jednotlivé nástroje a zařízení.

Mlýnská stoka s náhonem přivádí vodu do mlýna. Při prohlídce tak můžete
projít celým procesem. Voda poháněla mechanismus, který pomáhal drtit a
mlít obilí i další plodiny. Hlavní výstava se soustředí na stroje,
zařízení, nástroje a pomůcky mlynáře. Nezapomíná ani na návazná řemesla –
pekaře. Dochované stroje ukazují i způsob obdělávání hospodářství.

Zajímavá je i sbírka rozsáhlých písemností. Projít můžete soukromé i
obchodní dopisy, tehdejší úprava a používaný jazyk dodnes budí úctu.
Úsměvně může působit dobový tisk, který se stylizací i probíranými tématy
velmi liší od současného.

Dobové bydlení a panenky

Malé děti a zejména holčičky potěší expozice dobového bydlení a sbírka
panenek. Zapomeňte na pohodlí dnešních velkých domů. Krásné upravené
komůrky dokázaly pojmout početnou rodinu a vedly k toleranci a vzájemnému
respektu.

Mlýn nabízí WIFI a 11 multimediálních prezentačních ploch s dotykovým
monitorem. Drží krok s moderní dobou a nároky na komunikaci s návštěvníky.
Vlastní parkoviště, bezbariérový přístup i WC, přebalovací pult a
odpočinkový koutek s možností občerstvení jsou příjemným zázemím, které
zpříjemní výlet celé rodině.